Кения дава достъп на криптоминьорите до геотермална енергия Leave a comment

Най-големият производител на електроенергия в Кения, “KenGen” е решил да продава излишните си квоти от възобновяема енергия на “криптоминьорите” в страната. Близо 86% от енергията в страната идва предимно от геотермални източници. За целта компанията ще отдава под наем земята, която се намира в близост до водещата геотермална електроцентрала. Още през април в страната се откри допълнителна централа към “KenGen”,  която работи с максимална мощност от 863 MW.

Изчислено на годишна база добивът на валутата в страната от тази централа ще е 119,5 тераватчаса (TWh) годишно. А това е повече от консумацията на електричество за битови нужди на цялото население на Холандия за година. Само 31 държави в света консумират повече енергия.

По този начин “копачите” на цифрова валута ще могат лесно, бързо и евтино да трупат необходимите единици, чрез силата на земята.

Интересното е, че въпреки отправеното предложение, все още нито един биткойн “копач” не е проявил интерес.

Най-голямата полза ще е за природата и населението на Кения. Благодарение на чистата енергия от геотермалните извори, природата ще бъде запазена. А това ще я запази и за следващите поколения.

По този начин се разрешава един от основните проблеми от  “копаенето” на подобна валута. Защото в голямата си част се доставя енергия от въглищата. А те са сред най-големите замърсители на природата.

А това е ресурс, от който човечеството все още не може да се отърве и да намери алтернативни и чисти източници. В допълнение в държавната хазна на Кения ще влезнат значителни постъпления от данъци и такси на миньорите.

Вашият коментар