Компютърно захранване – основна информация!

Основната задача на захранващия блок е да преобразува високото мрежово напрежение и променливият ток към постоянен ток с ниско напрежение, необходимо за захранване на компютърните компоненти.

Последствията от нестабилната работа на захранващия блок са пагубни за компютърните компоненти. А подаването на несъответстващо напрежение, може да доведе до повреди. Поради важността си за правилната и надеждна работа на системата, трябва да се обърне внимание на всяка една характеристика.

Показване на 11 резултата