Професионален ремонт на дънна платка

Ремонт на дънна платка в сервиз с гаранция.

За запитвания позвънете на телефон: 0893 273 537 *включително и по Viber или ни посетете в някой от нашите магазини, намиращи се на ул. Коло Ганчев 48 и бул. Митрополит Методий Кусев 41 (с изглед на ул. Васил Левски). 

Има голяма разлика между дънните платки на лаптопите и тези на настолните компютри. Разликата е в това, че в първите са интегрирани много компоненти, които при настолните компютри се свързват допълнително (чак до видеокартата). Точно това осигурява малките размери и ниското потребление на електрическа енергия на лаптопите. От друга страна това води след себе си и няколко недостатъка: проблеми с топлоотвеждането, по-малка сигурност, доста по-висока цена на дънните платки, практически пълно отсъствие на взаимозаменяемост ( в повечето лаптопи се използват дънни платки проектирани специално за дадения модел). Всичко това показва, че към ремонта на дънна платка на лаптоп трябва да се подхожда съвсем по друг начин.

Защо дънната платка на лаптопа може да се развали?

Съществуват много причини, поради които дънната платка или някой от нейните компоненти маже да излезе от строя. Условно тези причини могат да се разделят на две групи. Към първата се отнасят тези причини, които не зависят от ползвателя. Най-често това са некачествено електрозахранване (по-точно колебания в напрежението, дефектен адаптер / зарядно устройство или батерия), производствени дефекти и др. Те водят до повреждане на захранващата верига и зареждането, южния и северния мост, видеокартата и други компоненти.
Към втората група се отнасят действията (или бездействията) на ползвателя. На първо място са ударите и сътресенията. Те могат да доведат до появата на микропукнатини по различните платки и нарушаване на съединенията в микросхемите. Особено опасни са резките удари по клавишите на клавиатурата, защото именно под тях се намира дънната платка. Не по-малка опасност представлява разливането на течност върху лаптопа. Прониквайки през клавиатурата, течността попада направо върху дънната платка. Това води до корозия или електролиза, след които понякога ремонтът на дънната платка на лаптопа е невъзможен.
Друга разпространена причина е неспазване на правилата за експлоатация. Тук се включва прегряването на лаптопа и свързаната с него повреда на дънната платка, поради ненаправена навреме профилактика, работата на меки, задържащи топлина повърхности и др. Следваща причина за повреда на дънната платка е невнимателното включване на устройството към външни източници, в частност към USB-портове. С времето се получава разбиване, което може да стане причина за късо съединение и повреда на южния мост на лаптопа.
Отделно упоменаване заслужават и опитите за непрофесионален ремонт на дънна платка на лаптоп или профилактика. Често собствениците на преносими компютри се опитват самостоятелно да ги почистят, да извършат дребен ремонт на лаптопи и компютри в Стара Загора или поверяват техниката си на недостатъчно квалифицирани специалисти. В резултат на невнимателните действия често повредена се оказва дънната платка. Така опитът за икономия става сериозна загуба.

Как се извършва професионален ремонт на дънна платка

Както вече споменахме, дънната платка е много сложен елемент на лаптопа с висока степен на интеграция на компонентите. Затова няма определен алгоритъм за ремонта й. Могат да се набележат само общите етапи в този процес. Всичко започва с диагностиката. В хода й се определя кой елемент или кои елементи са повредени и доколко големи са повредите.
След това се избира начина на възстановяване работоспособността на лаптопа и се извършва ремонт на дънната платка. При по-сериозните повреди може да е нужна смяна на определени блокове, напр. на южния мост, видеочип или на цялата видеокарта. В най-тежките случаи се налага смяна на дънната платка. Но трябва да отбележим, че това се прави крайно рядко. Първо – печатната платка е един от най-скъпоструващите компоненти на лаптопа. Затова, почти винаги е по-евтино повредената да бъде възстановена. Второ – да се намери нова, подходяща за даден лаптоп, е достатъчно сложно.
Последен етап в ремонта се явява всестранното тестване, в хода на което се проверява работоспособността на ремонтирания лаптоп.

От какво зависи успешният ремонт на дънната платка на лаптопа.

Успехът на ремонта на дънна платка зависи практически напълно от два фактора. Първият фактор е квалификацията на специалиста, извършващ ремонта. Този фактор практически влияе на всички етапи, започвайки с диагностика на лаптопа. Некоректно идентифицираната степен на повреда или неправилния избор на начина на ремонт, може да повлияе върху успешното възстановяване работоспособността и съществено да увеличи цената на ремонта.
Сложността на диагностиката и ремонта на дънната платка на лаптопа се отразява и на изискванията към оборудването, ползващо се при извършването на тези процеси. За качественото им изпълнение са необходими поялни станции, осцилоскопи, термовъздушни станции, микроскопи, специална антистатична мебел и много, много други. Да се ремонтира дънна платка в домашни условия, разполагайки само с поялник и мултицет е малко вероятно. По-вероятно е подобни експерименти да доведат до още по-сериозни проблеми и съответно до по-големи загуби.
Само в специализираните сервизи може да намерите действително квалифицирани специалисти, имащи голям практически опит в ремонта на дънни платки за лаптопи и разполагащи с напълно оборудвани работни места. Затова, при възникване на всякакъв проблем с вашия лаптоп, най-добре е да се обърнете веднага към такъв сервиз.