В бъдеще AI ще генерира онлайн съдържанието

Все повече хора се доверяват на съдържанието в Интернет до голяма степен и приемат всичко за чиста монета. Но, много скоро това може драстично да се промени. Според доклад на

Read More
Leave a comment