„Facebook“ ще позволи поддръжката на 5 профила

В последните няколко месеца компанията “Facebook” регистрира драстичен спад на потребителите. В условията на повишаваща се конкуренция, от компанията обмислят да позволят един потребител да разполага с до 4 индивидуални

Read More
Leave a comment

Изкуствен интелект създава сам чипове

Компанията “Nvidia” бързо започна да се ориентира в областта на изкуствения интелект, осъзнавайки възможностите, които предлага, като го използва в множество технологии, в т.ч и при самообучаващия се алгоритъм „DLSS„.

Read More
Leave a comment