„Amazon“ закупува компанията за домашни роботи “Roomba“

След “Apple”, втората най-скъпа компания в света е “Аmazon“. А това означава и че разполага с достатъчен кеш, за да може да си позволи да действа на няколко ниши едновременно.

Read More
Leave a comment