„Facebook“ ще позволи поддръжката на 5 профила

В последните няколко месеца компанията “Facebook” регистрира драстичен спад на потребителите. В условията на повишаваща се конкуренция, от компанията обмислят да позволят един потребител да разполага с до 4 индивидуални

Read More
Leave a comment