В бъдеще AI ще генерира онлайн съдържанието Leave a comment

Все повече хора се доверяват на съдържанието в Интернет до голяма степен и приемат всичко за чиста монета. Но, много скоро това може драстично да се промени. Според доклад на Европол, близо 90% от съържанието в Глобалната мрежа ще бъде генерирано от изкуствен интелект. Или да си го кажем с конкретни цифри – това се очаква да стане до 2026 година, след има-няма точно 4 години. Звучи малко плашещо, нали?

А според европейската правоприлагаща организация, това трябва да е ясен знак и предупредителната “лампичка”, че потребителите трябва да внимават с всичко, което видят или прочетат в Мрежата. Говори се дори, че ИИ ще е в състояние сам, без чужда инженерна помощ да манипулира това съдържание, както прецени за добре.

Говори се дори и за появата на нов тип новинарски медии, т.н “синтетични медии”, където AI ботовете са пълновластни господари и ще спомогнат за усилване на дезинформацията в Интернет. Освен това новите “господари на онлайн пространството” ще имат възможността за по-прецизно насочване (дори манипулиране) на информацията спрямо различната аудитория.

А това може да постави началото на нова епоха на “информационна война”, където заинтересуваните страни няма да харчат милиони за купуване на медии и журналисти. Трябва им само подходящият AI бот и “Кутията на Пандора” е вече отворена. 

Още ли смятаме, че истината е абстрактно понятие? Помислете отново!

Вашият коментар